Lietuviškai English
LT     ENG

    


 

 

 


 

Saugykla

1997 metais gavus finansinę paramą iš Šiaurės šalių genų banko, Nacionaliniame augalų genetinių išteklių koordinaciniame centre, Lietuvos žemdirbystės institute buvo įkurta ilgalaikė sėklų saugojimo saugykla. Nuo 2004 m. rugsėjo mėnesio ji priklauso Augalų genų bankui.
     Sėklos į Augalų genų banką priimamos kiekvienais metais, vieną kartą per metus. Jos turi būti išvalytos, neligotos, nepažeistos kenkėjų ir pan., ne mažesnio kaip 75 proc. daigumo.
     Kad pavyzdys reprezentuotų augalų populiaciją, jame turi būti:

-       
heterogeninių populiacijų – ne mažiau kaip 10–20 tūkst. daigių sėklų;
-       
homogeninių populiacijų – ne mažiau kaip 5–10 tūkst. daigių sėklų.
     Kai kuriais atvejais, jeigu genetinė medžiaga yra ypatingos svarbos, gali būti priimama ir mažiau arba mažesnio daigumo, nei reikalaujama, sėklų.
     Prieš padedant į saugyklą, sėklų pavyzdžiai yra du–tris mėnesius džiovinami 15–20 C° temperatūroje, esant 10–15 proc. oro drėgnumui. Sėklų drėgnumas periodiškai tikrinamas drėgmėmačiu. Sėklos išdžiovinamos iki 3–6 proc. (priklausomai nuo rūšies) drėgnumo, sveriamos ir hermetiškai supakuojamos į laminuotus aliuminio maišelius, kurie apsaugo sėklas nuo drėgmės bei kitų kenksmingų veiksnių. Kiekvienas pavyzdys yra pakuojamas į 1 ar daugiau (priklausomai nuo sėklų dydžio) didelių maišelių ir 4 mažus. Į mažus maišelius dedama po 50–150 didelių ir ne mažiau kaip 200 smulkių sėklų. Taip paruošta sėkla yra
saugoma šaldikliuose -18 C° temperatūroje. Tokios laikymo sąlygos užtikrina sėklų gyvybingumą dešimtmečiais.
     Pavyzdžio, saugomo Augalų genų banke, daigumas pirmą kartą tikrinamas po 5 metų, vėliau kas 10 arba kas 5 metai, jeigu žinoma, kad konkrečios augalų rūšies sėklos gana sparčiai praranda daigumą.
     Genetinės medžiagos saugojimo saugykloje tikslas – evoliucijos etape suformuotos genetinės sudėties „užšaldymas“ (išsaugojimas, šiuo atveju – sėklomis).

Kasmet į šią sėklų saugyklą padedama naujų pavyzdžių. Šiuo metu joje jau saugoma  3318 sėklų pavyzdžiai, atstovaujantys 201 augalų rūšį.

 

 

 

 

Augalų genų banke saugomų rūšių sąrašas (2017 m.)

Augalų rūšys Augalo pavadinimas Pvz. skaičius
Achillea cartilaginea Krantinė kraujažolė 1
Achillea millefolium Paprastoji kraujažolė 2
Agrimonia eupatoria Vaistinė dirvuolė 3
Agrimonia procera Kvapioji dirvuolė 4
Agrostemma githago Dirvinė raugė 4
Agrostis gigantea Didžioji smilga 8
Agrostis gigantea (alba)  Baltoji smilga   1
Agrostis stolonifera Šliaužiančioji smilga 1
Agrostis tenuis Paprastoji smilga 7
Agrostis tenuis (capillaris) Paprastoji smilga 28
Agrostis vulgaris Paprastoji smilga 1
Agropyron pectinatus Šukavarpis valkūnas 1
Allium angulosum Kampuotasis česnakas 5
Allium cepa  Valgomasis svogūnas 2
Allium schoenoprasum Laiškinis česnakas 3
Allium senescens Žilojo česnako kalninis porūšis 1
Alnus glutinosa  Juodalksnis 68
Alopecurus arundinaceus Juosvavarpis pašiaušėlis 1
Alopecurus pratensis Pievinis pašiaušėlis 4
Amaranthus cruentus Raibasis burnotis 3
Anemone sylvestris Lieknoji plukė 1
Angelica archangelica Vaistinė šventagaršvė 4
Anthoxanthum odoratum Kvapioji gardunytė 1
Anthyllis vulneraria Paprastasis perluotis 1
Arrhenatherum elatius Aukštoji avižuolė 3
Astrantia major Didžioji astrancija 3
Avena  sativa  Sėjamoji aviža 49
Beta vulgaris  Pašarinis runkelis 20
Betula pendula  Karpotasis beržas 263
Bidens tripartita Triskiautis lakišius 1
Brassica napus  Pašarinis griežtis 12
Brassica oleracea Baltagūžis kopūstas 2
Bromus benekeni Miškinė dirsė 2
Bromus erectus Stačioji dirsė 2
Bromus inermis  Beginklė dirsė 46
Bromus tectorum Smiltyninė dirsė 1
Cladium mariscus Šakotoji ratainytė 1
Calendula officinalis  Vaistinė medetka 1
Capsicum annuum  Vienametė paprika 3
Carlina vulgaris Paprastoji karlina 1
Carum carvi  Paprastasis kmynas 103
Campanula bononiensis  Boloninis katilėlis 1
Centaurium erythraea Skėtinė širdažolė 2
Chamaecyparis lawsoniana Lausono puskiparisis 3
Cirsium oleraceau Gelsvalapė usnis 1
Cynosurus cristatus Paprastoji kietavarpė 1
Colchicum autumnale Rudeninis vėlyvis 1
Coriandrum sativum  Blakinė kalendra 1
Cucumis sativus Paprastasis agurkas 20
Dactylis glomerata Paprastoji šunažolė 217
Dactylorhiza longifolia Baltijinė gegūnė 1
Daucus sativus Valgomoji morka 20
Deschampsia caespitosa Kupstinė šluotsmilgė 10
Dactylorhiza ruyschiana Baltijinė gegūnė 1
Echinacea purpurea Rausvažiedė ežiuolė 1
Elytrigia intermediata Melsvasis varputis 1
Epipactis palustris Pelkinis skiautalūpis 1
Eupatorium cannabinum Kanapinis kemeras 1
Fagopyrum esculentum Sėjamasis grikis 10
Festuca altissima Miškinis eraičinas 1
Festuca arenaria Pajūrinis eraičinas 2
Festuca arundinacea Nendrinis eraičinas 43
Festuca gigantea Didysis eraičinas 1
Festuca kingii Smailusis eraičinas 1
Festuca ovina  Avinis eraičinas 16
Festuca pratensis  Tikrasis eraičinas 205
Festuca psammophyla Smėlyninis eraičinas 1
Festuca rubra  Raudonasis eraičinas 142
Festuca rupicola Vagotasis eraičinas 2
Festuca trachyphylla Šiurkštusis eraičinas 6
Festulolium Eraičinsvidrė 7
Filipendula ulmaria Pelkinė vingiorykštė 1
Filipendula vulgaris Pievinė vingiorykštė 2
Fraxinus excelsior  Paprastasis uosis 131
Gentiana cruciata Melsvasis gencijonas 4
Gentiana pneumonanthe Siauralapis gencijonas 1
Gymnadenia conopsea Pievinis plauretis 1
Gladiolus imbricatus Paprastasis kardelis 1
Glycine max Gauruotoji soja 3
Helianthemum canum Saulenis 1
Helianthemum hybridum Hibridinis saulenis 1
Helianthemum lippii Smulkiažiedis saulenis 1
Helianthemum nummulariu Paprastasis saulenis 3
Helianthemum oelandicum Kalninis saulenis 1
Helichrysum arenarium Smėlyninis šlamutis 1
Hypericum maculatum Keturbriaunė jonažolė 2
Hypericum perforatum  Paprastoji jonažolė 24
Holcus lanatus Pūkuotoji vilnūnė 1
Hordelymus europaeus Europinis miežvienis 1
Hordeum vulgare  Paprastasis miežis 226
Iris pseudacorus Geltonasis vilkdalgis 1
Iris sibirica Sibirinis vilkdalgis 2
Juglans regia Graikinis riešutmedis 1
Juglans ailantifolia Lipnusis riešutmedis 1
Koeleria glauca Melsvoji kelerija 2
Koeleria gracilis Grakščioji kelerija 2
Lathyrus laevigatus Geltonžiedis pelėžirnis 1
Lathyrus niger Saldžiašaknis pelėžirnis 1
Lathyrus pisiformis Žirnialapis pelėžirnis 1
Lavandula angustifolia  Tikroji levanda 1
Lens esculentia  Stambiasėklis lęšis 4
Leonurus cardiaca  Paprastoji sukatžolė 2
Linum usitatissimum  Sėjamasis linas 61
Lithospermum officinale Vaistinis kietagrūdis 1
Lycopersicon esculentum Valgomasis pomidoras 25
Lolium multiflorum Gausiažiedė svidrė 7
Lolium perenne  Daugiametė svidrė 213
Lotus corniculatus  Paprastasis gargždenis 4
Lunaria rediviva Daugiametė blizgė 2
Lupinus angustifolius  Siauralapis lubinas 14
Lupinus luteus  Geltonasis lubinas 22
Malus domestica Paprastoji obelis 3
Medicago falcata Geltonžiedė liucerna 1
Medicago lupulina Apyninė liucerna 4
Medicago sativa  Mėlynžiedė liucerna 56
Medicago tianschanica Tianšaninė liucerna 1
Medicago trautvetteri Liucerna 1
Medicago varia  Margoji liucerna 6
Nigella damescena Darželinė juodgrūdė 1
Nigella sativa Sėjamoji juodgrūdė 2
Oenothera biennis Dvimetė nakviša 2
Onobrychis viciaefolia  Sėjamasis esparcetas 19
Origanum vulgare Paprastasis raudonėlis 23
Ornithopus sativus Sėjamoji seradelė 1
Paeonia lactiflora Puikusis bijūnas 1
Panicum miliaceum Tikroji sora 3
Papaver rhoeas Birulė aguona 1
Perilla frutescens Krūminė perilė 1
Phalaris arundinacea  Nendrinis dryžutis 11
Phaseolus vulgaris  Daržinė pupelė 2
Phleum phleoides Stepinis motiejukas 9
Phleum pratense Pašarinis motiejukas 81
Picea abies  Paprastoji eglė 122
Pinus sylvestris  Paprastoji pušis 41
Pisum sativum  Sėjamasis žirnis 32
Plantago major Plačialapis gyslotis 1
Plantago scabra Smiltyninis gyslotis 1
Poa angustifolia Siauralapė miglė 3
Poa compressa  Plokščioji miglė 7
Poa nemoralis Gojinė miglė   4
Poa palustris Pelkinė miglė 1
Poa pratensis Pievinė miglė 148
Polemonium careuleum Mėlynasis polemonas 3
Primula malacoides Švelnioji raktažolė 4
Primula veris Pavasarinė raktažolė 2
Prunella grandiflora Didžiažiedė juodgalvė 1
Puccinellia distans Skėstašakė žalvė 1
Pulsatilla patens Vėjalandė šilagėlė 1
Pulsatilla pratensis Pievinė šilagėlė 1
Raphanus sativus  Valgomasis ridikėlis 4
Rhaponticum carthamoides  Paprastasis rapontikas 2
Rhinanthus serotinus Didysis barškutis 1
Rosa ferruginea Raudonlapis erškėtis 1
Salvia officinalis  Vaistinis šalavijas 3
Salvia pratensis Pievinis šalavijas 4
Saponaria officinalis Vaistinis putoklis 2
Saturea montana Kalninis dašis 1
Scutellaria baikalensis  Baikalinė kalpokė 3
Secale cereale  Sėjamasis rugys 18
Setaria italica Italinė šerytė  2
Silene lithuanica Lietuvinė naktižiedė 1
Silene nutans Nusvirusioji naktižiedė 1
Tafieldia calyculata Taurinė pudmė 1
Tanacetum corymbosum Skėtinis skaistenis 2
Tanacetum vulgare Paprastoji bitkrėslė 1
Taxus  baccata Europinis kukmedis 2
Tilia cordata Mažalapė liepa 1
Thuja occidentalis Vakarinė tuja 7
Typhoides arundinacea Nendrinis dryžutis 2
Trifolium alpestre Alpinis dobilas 2
Trifolium ambiguum Kaukazinis dobilas 2
Trifolium arvense  Dirvinis dobilas 1
Trifolium diffusum Dobilas 1
Trifolium fragiferum Pūstavaisis dobilas 2
Trifolium hybridum  Rausvasis dobilas 11
Trifolium interspecific hibrids (Trifolium pratense x Trifolium diffusum) Dobilas 1
Trifolium medium Šilinis dobilas 3
Trifolium mountanum Kalninis dobilas 1
Trifolium panonicum Vengrinis dobilas 2
Trifolium pratense Raudonasis dobilas 141
Trifolium repens  Baltasis dobilas 71
Trifolium rubens Ilgagalvis dobilas 1
Trifolium trichocephalum Dobilas 1
Triticum aestivum  Paprastasis kvietys 153
Triticum durum  Kietasis kvietys 2
Trollius europaeus Paprastasis burbulis 4
Veratrum lobellianum Lobelio čemerys 1
Verbascum nigrum Juodoji tūbė 1
Verbascum thapsus Smulkiažiedė tūbė 1
Veronica hederifolia Gebenelapė veronika 1
Vicia angustifolia Siauralapis vikis 1
Vicia faba  Smulkiasėklė pupa 32
Vicia dumetorum  Krūmelinis vikis 1
Vicia pisiformis Žirnialapis vikis 1
Vicia sativa Sėjamasis vikis 39
Vicia villosa Ruginis vikis 12
Viola tricolor Trispalvė našlaitė 2
Zea mays Paprastasis kukurūzas 1
Maelisa oficinalis Vaistinė melisa 1
Dactylis polygama Miškinė šunažolė 1
Phleum pratense Pašarinis motiejukas 1

 

Viso 201 rūšis   3318 pavyzdžių

 

 

 

 

 

 


   

 

LHMT - Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Orų prognozė


Valstybės biudžetinė įstaiga. Stoties g. 2, LT-58343 Akademija, Kėdainių r. Įstaigos  kodas 300056023,
tel. (8  347)  37 289, faks. (8  347) 37 002,
el.paštas: agb@agb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.