Lietuviškai English
LT     ENG

    


 

 


2016.12.10 
2016.11.10

2016.10.10  

Pranešimas

Informuojame apie reorganizavimą, kurio metu biudžetinė įstaiga Augalų genų bankas bus prijungta prie biudžetinės įstaigos Valstybinės miškų tarnybos.

Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. "Dėl sutikimo reorganizuoti Augalų genų banką"

Informacija apie reorganizuojamą ir reorganizavime dalyvaujančias viešąsias įstaigas:

Reorganizuojamos  biudžetinės įstaigos, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą, duomenys:
Įstaigos teisinė forma ir pavadinimas: biudžetinė įstaiga Augalų genų bankas
Įstaigos buveinė:
Stoties g. 2, LT-58343 Akademija, Kėdainių r.
Įstaigos kodas:
300056023
Registras:
Juridinių asmenų registras, Kauno filialas

Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizacijos tęs veiklą, duomenys:
Įstaigos teisinė forma ir pavadinimas: biudžetinė įstaiga Valstybinė miškų tarnyba
Įstaigos buveinė:
Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas
Įstaigos kodas:
302471705
Registras:
Juridinių asmenų registras, Kauno filialas

Reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos savininkė yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininke lieka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Reorganizavimas vykdomas jungimo būdu – reorganizuojama biudžetinė įstaiga Augalų genų bankas prijungiama prie reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos Valstybinės miškų tarnybos, kuri po reorganizavimo tęs veiklą perimdama visą reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Augalų geno banko nuosavybės ar patikėjimo teise valdomą turtą, teises ir pareigas. Biudžetinė įstaigos Augalų geno banko teisės ir pareigos pereina biudžetinei įstaigai Valstybinei miškų tarnybai šios įstaigos pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dieną.

Reorganizavimo sąlygų aprašas pridedamas   <<>>


   

 

LHMT - Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Orų prognozė


Valstybės biudžetinė įstaiga. Stoties g. 2, LT-58343 Akademija, Kėdainių r. Įstaigos  kodas 300056023,
tel. (8  347)  37 289, faks. (8  347) 37 002,
el.paštas: agb@agb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.