Lietuviškai English
LT     ENG

    


 

 


2019-06-01


   

 

LHMT - Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Orų prognozė

  Augalų genų bankas tampa Valstybinės miškų tarnybos dalimi

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 884 ir Aplinkos ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. D1-171, nuo liepos 1 d. Augalų genų bankas, įsikūręs Akademijos miestelyje Kėdainių rajone, reorganizuojamas ir prijungiamas prie Valstybinės miškų tarnybos, kuriai po reorganizavimo pereina visos šios įstaigos teisės ir pareigos. Nuo šiol, Valstybinė miškų tarnyba bus atsakinga ir už valstybės politikos augalų nacionalinių genetinių išteklių, tyrimo, saugojimo ir naudojimo reguliavimo srityje įgyvendinimą.
Augalų genų banko reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti jų veiklą, centralizuoti administravimo, finansų, personalo, materialinių išteklių valdymo ir kitas bendrąsias funkcijas.
Valstybinės miškų tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija, nuostatus ir administracijos struktūrą tvirtina Aplinkos ministras.
 

  Augalų genetinių išteklių klausimais kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyrių.
Puslapis internete - http://www.amvmt.lt/

 


Valstybės biudžetinė įstaiga. Stoties g. 2, LT-58343 Akademija, Kėdainių r. Įstaigos  kodas 300056023,
tel. (8  347)  37 289, faks. (8  347) 37 002,
el.paštas: agb@agb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.